Stock Alert!

 
powered_by.png, 1 kB
Hem arrow Analyser arrow Morphic
Morphic Skriv ut E-post
Skrivet av The Pro   

 Lite info. om
 


 Morphics fyra affärsområden

Bränsleceller
Morphic har utvecklat en teknik som gör det möjligt att tillverka bränsleceller avsevärt billigare än vad som tidigare varit möjligt. Produktionen bedrivs i egen anläggning i Karlskoga.

Vindkraft
Tillsammans med det finska företaget WinWinD erbjuder Morphic kompletta vindkraftverk för lokal produktion av el.

Vattenkraft
Morphic är en av Sveriges ledande aktörer inom underhåll och service av vattenkraftverk. Verksamheten omfattar renovering av turbiner, tekniska uppgraderingar samt löpande service.

Produktionsteknik
Verksamheten inom bränslecellsområdet grundas på egenutvecklad teknik som gör det möjligt att tillverka avancerade komponenter billigare, snabbare och med högre kvalitet än vad som tidigare varit möjligt. Inom området ryms även produktion av fartygspropellrar och annan legoproduktion.

De olika dotterbolagen
- Aerodyn Propulsion AB, grundades 1989 och är idag ledande inom högeffektiva framdrivningssystem för fartyg.
- Cell Impact tillverkar bipolära plattor till bränsleceller och flödesplattor för värmeväxlare. Cell Impact äger ett patent på en unik tillverkningsmetod som präglar ett ytmönster med hög rörelseenergi. Cell impact ger möjlighet för kostnadseffektiv massproduktion av bränsleceller.
-Dynamis. Nya tillverkningsprocesser för kapning, formning och pulverkompaktering baserade på höghastighetsteknik ger sänkta produktionskostnader och minskad miljöbelastning.
- DynaWind AB är en svensk tillverkare av vindkraftverk anpassade efter vårt nordiska klimat. Dynamis erbjuder såväl enskilda verk mellan 1 och 3 MW som kompletta vindparker.
-Finshyttan Hydro Power är en av Sveriges ledande aktörer inom underhåll och service av vattenkraftverk.

Mer om Morphic:
Cell impact- Tekniska  prototyper  finns idag i bilar, mobiltelefoner etc. drivna med bränslecellsteknik. Den enda biprodukten som uppstår är värme/vatten. Helt miljöopåverkade. Hindret mot serieproduktion är att tillverkningen nu är för dyr (för tillfället). ´Branshen´ jobbar för att kapa ner kostnader för att produktionen ska kunna ske kostnadseffektivt. Morphics patenterade teknik gör att man kan kapa kostnader för tillverkning av bränslecellsplattor- kostnaden minskas till ca. 1/10 av den tidigare kostnaden. Ex. Honda som ligger långt fram och har som mål att serietillverka bilar med bränslecellsteknik 2008-2010.

Dynamis- Krafttekniken för maskiner och ex. bilindustrin. Internt är Cell impact beroende av produktion av bränsleceller. Dynamis är fullbokade internt inom Morphickoncernen och det finns kapacitet att sälja externt framöver. Dynamis order 22/9-06 på en komplett kapanläggning av stål till kund inom verkstadssektorn.
Det är en strategisk order där den absolut senaste tekniken i adiabatisk höghastighetskapning används. Med Dynamis höghastighetsteknik slås materialet av med ett hårt, kontrollerat slag och ger ett snitt fritt från grader och sprickor

DynaWind-Konsortiet Vindpark Vänerns planer på att uppföra tio vindkraftverk i Vänern vid Gässlingegrund är förenliga med miljöbalken. Det framgår av ett domslut i Miljödomstolen som meddelat 4/9-06. 10x3MW blir 30 MW som skall byggas. Morphic/DynaWind har 3 byggrätter (alltså möjlighet att bygga 3 egna vindkraftverk) Dessutom hoppas man få order att sälja de övriga 7. (DynaWind tillverkar egna vindkraftverk).

Finshyttan Hydro Power- Många av dagens vattenkraftverk är gamla (40-50 år) och i stort behov av underhåll. Att underhålla vattenkraftverken gör att produktionen blir effektivare. Det är alltså möjligt att ´räkna´ hem nödvändiga ´uppfräschningar´. Investeringarna är stor- flera miljarder om året. (där Morphic kan vara med att levera en del).

Placering.se /Placera tycker sig se värden i Morphic: (även om bolaget inte visar vinster just nu)

- Vindkraftdelen har fått byggklart och det kommer att uppstå värden.
- Dynamis får genombrottsorder.
- Finshyttan kommer få mycket att göra framöver

Sist men inte minst - den enorma potential som finns i Cell impact. Cell impact/Morphic ligger i täten för kostnadseffektiv produktion av bränslecellsplattor vilka är grunden i produktionen av ´den nya bilgenerationen´.

(Opcon har vänt förlust till vinst och visar 2006 ca. 45-50 miljoner nettovinst. Det är kul att se lönsamhet i ´branschen´,)

Morphics börsvärde är ca.1,3 miljarder till kursen 11,50:-. Likviditeten/handeln i aktien är god.
Intressant om bränsleceller: http://morphic.se/fcfilm

Hur ska man se på värderingen kontra möjligheterna?. Bolaget ger ytrymme för många tolkningar eftersom det går med förlust idag. Placering.se /Placera ser på det enligt följande- det är en diversierad risk i och med att Morphic innehåller fler verksamhetsområden. Även om Morphic skulle misslyckas med ett eller två verksamhetsområden finns värden i övriga. Placering.se /Placera ser därför inte Morphic som ett ´allt eller inget´ bolag. Placering.se /Placera tror nersidan i värsta fall är ca. 50% då det finns uppenbara (kvarvarande) värden i delar av Morphics verksamhet. Potentialen är enorm i Morphic och placering.se tror att bolaget kan utvecklas till att bli en stor industikoncern (nästa ABB?). Morphic har som mål att omsätta 2 miljarder 2008.

Placering.se /Placera:s ´känsla´ för risk/reward bedömning säger att Morphic nog skulle kunna uppvärderas för att risken i aktien ska stiga. (alltså nersidan bli större). Nu är det ju kanske 50% nersida och uppsidan är ´väl´ kanske 100% på 1-1,5 år och mycket högre potential i ett längre perspektiv.

Ett negativt marknadsläge påverkar givetvis placerares vilja att ta risk och därmed påverkas Morphic negativt. Dock är det Placering.se /Placera:s bedömning att verksamheten i sig inte bör vara känlig för konjunkturläget. Ev. orders/pressreleaser om nya framgångar för ett verksamhetsområde minskar risken för uteblivna framgångar och därmed bör aktien påverkas positivt. 

Morphic är i alla fall ett mycket intressant bolag.

Placering.se /Placera

20060930

 

Senast uppdaterad ( 2009-02-16 )
 
< Föregående   Nästa >
© 2018 Placering.se /Placera - Follow the Pro