Stock Alert!

 
powered_by.png, 1 kB
Hem arrow Analyser arrow OPCON
OPCON Skriv ut E-post
Skrivet av The Pro   

 Analys av    

 


 


Se OPCON Rapporten (20/10) - nyhet här på Placering.se /Placera för kompletterande info. till den här relativt gamla analysen.

Sammanfattning av analysen:

- Stora delar av Opcons verksamhet är inom ny energi. Vi tror på fortsatt stark tillväxt.
- Opcon har vänt förlust till god vinst med kraftiga marginalförbättringar och omsättningsökning
- P/e prognosen för 2006 är ca.16 och för 2007 ca.12 beräknat på kursen 40:-. 
- Risken är begränsad eftersom Opcon gör vinster och värderingen inte är hög.
- Vi ser en uppsida på minst 50% under 2007 och vi tror Opcon har goda möjligheter att dubblas inom 1,5 år.

Kort om Opcons verksamhet:
Opcon är en industrikoncern som utvecklar, testar, tillverkar och marknadsför produkter och system för fordonsindustri, småmotorindustri, verkstadsindustri, och för andra branscher som energi och livsmedel. Delar av verksamheten är inom så kallad ´ny energi´/för renare och säkrare miljö ex. utveckling av bränslecellsfordon, tändsysten för högre motoreffekt och lägre bränsleförbrukning.

Det finns idag ca. 14,3 milj. aktier samt optioner om ca. 0,7 milj. Med kommande utspädning blir totala antalet aktier nästan 15 miljoner. Bolaget har meddelat att ca. 0,6 miljoner optioner skallI utnyttjas av de 0,7 miljoner som finns- detta ger totalt antal aktier om ca. 14,9 miljoner. I kassan finns ca. 8,3 miljoner och skulderna uppgår till ca. 90 miljoner.

15 miljoner (grovt räknat) aktier gånger kursen 40:- ger ett börsvärde om ca. 600 miljoner. Lägger till en nettoskuld om ca. 80 miljoner vilket ger ett börsvärde idag på ca. 680 miljoner. Dock bedömmer Placering.se /Placera att nettoskulden i slutet av 2006 kommer att vara ca.55-60 miljoner (eftersom Opcon inte betalar skatt just nu). Placering.se /Placera räknar därför med börsvärde med optioner på ca. 600 miljoner och lägger till ca.60 miljoner för att få fram nettobörsvärdet i slutet av 2006 på ca. 660 miljoner.

Halvårsvinsten var ca. 31 miljoner (rörelseresultatet) och efter skatt (fiktiv skatt- Opcon har förlustavdrag att använda) var vinsten för årets första 6 månader ca. 21 miljoner.

Kvartal 3 kommer att vara svagare än kvartal 2 och nu väntas en rörelsevinst (innan fiktiv skatt) på ca. 7 miljoner. Kvartal 4 kommer att vara betydligt starkare. Intressant är att Opcon ger prognos för nästkommande kvartal vid kvartalsrapporterna- vilket innebär att vi vid nästa rapport kommer att veta ungefär hur 2006 slutar. (nästa fråga blir att ställa en prognos för 2007). Resultatet för 2006 kanske har möjlighet att ta sig upp mot 40 milljoner netto. Placering.se /Placera ringar in intervallet till mellan 30-40 miljoner nettovinst för i år, med 37 miljoner netto som troligaste utfall (+- 2 miljoner). 660 miljoner delat med 37 miljoner ger ett p/e tal på ca. 17,8 för 2006.(när kursen är 40:-). 

Räknar vidare och kommer fram till att i slutet av 2007 kommer Opcon att vara obelånat eftersom nettovinsten enligt vår prognos kommer att vara ca.50 miljjoner. (Opcon kommer inte betala skatt för 2007, vi räknar med fiktiv skatt). Alltså blir p/e tals prognosen för 2007 enligt följande : 600 miljoner i börsvärde (skuldfritt i slutet av 2007) delat med ca. 50 miljoner i nettovinst vilket ger ett p/e på ca.12 för 2007.

Eftersom Opcon blir skuldfritt relativt snabbt kan man ´kanske´ bortse från skulden i beräkningarna redan i år. I så fall blir p/e talet för för 2006 ca. 16 (600 miljoner i börsvärde delat med årsvinsten om ca. 37 milj.)  

Halvårsomsättningen är ca. 230 miljoner med en omsättningsökning på ca.35%. Marginalerna är kraftigt förbättrade delvis pga ny produktion i Kina. Resultatet har exploderat pga marginalförbättringarna kombinerat med omsättningsökningen. (Vinsten första halvåret 2006 är ca. 21,3 milj. jämförs med ca. 0,4 miljoner för första halvåret 2005).

Placering,se /Placera tycker att uppsidan är riktigt intressant. Placering.se /Placera tror marknaden kommer att vara villig att betala minst 18 i p/e tal  även under 2007. Får fram p/e ca.12 för 2007 nu - vilket ger en uppsida på minst 50%. Den uppsidan borde Opcon nå även utan genombrott av ny storoder eller att något nytt marknadsområde slår igenom. Har kalkylerat med en vinsttillväxt på ca. 30% under 2007. (vilket är relativt försiktigt). 

Placering.se /Placera sätter riktkursen till ca.45:- inom ett kvartal. Ca. 55:- fram till sommaren samt ca. 60-65 inom 1 år. Det finns också möjlighet att det  kan bli  mycket  högre kurser vid genombrott i nytt affärsområde eller kommande stororder. Riktkursen är framtagen genom rimligt tillväxtantagande av nuvarande säljande avdelningar inom bolaget. Placering.se tror /Placera aktien kan dubblas inom 1,5 år, vilket innebär att Opcon tar plats på vår raketlista.

Ett av Opcons nya affärsområden är inom återanvändning av spillenergi. (Opcons system ORC). Lyckas Opcon inom det här affärsområdet kommer aktien kunna klättra mycket högre än riktvärdena i den här kalkylen.

Riktigt intressant bolag inom ´jättehet´ marknad till ´rätt´pris. Visst har Opconaktien gått upp mycket. Placering.se /Placera tycker det är befogat. Opcon har gjort en ´turn-around´.

Placering.se /Placera rekommenderar köp! Portföljen har idag köp en position, som ev. ökas framöver.

060912 Kursen är ca. 40:-.

 

Senast uppdaterad ( 2009-02-16 )
 
< Föregående   Nästa >
© 2018 Placering.se /Placera - Follow the Pro