Stock Alert!

 
powered_by.png, 1 kB
Hem arrow Analyser arrow WBM- Björn Borg
WBM- Björn Borg Skriv ut E-post
Skrivet av The Pro   

Analys av WBM

 

 

Placering.se räknar fram riktkurser enligt följande (efter kvartal 3 rapporten 2006):

5,73 milj. aktier x 300:- ger ett börsvärde på ca. 1720 miljoner. Kassan är mot slutet av 2007 ca. 120 milj. vilket ger ett nettobörsvärde på ca. 1600 miljoner. Placering.se tror vinsten för 2007 blir minst 80 miljoner netto vilket ger ett p/e tal på ca. 20. Till kursen 270:- får vi ett p/e tal på drygt 17.

Eftersom WBM hela tiden slagit tidigare prognoser med så stor marginal tycker placering.se inte att dessa riktkurser är alltför optimistiska. (räknar med vinsttillväxt på ca. 30% vilket är långt under dagens vinsttillväxt- för 2006 växer vinsten i WBM med ca. 150%).

Räknar med ett nettoresultat för 2006 på ca. 58 miljoner +- 3 miljoner.

061113 

 

 Analysen nedan är gammal (060829)

 

 

Sammanfattning av analysen 

-Placering.se tycker att rätt pris för WBM nu borde vara runt 170:-
- riktkurs på 190:- innan nyår samt riktkurs 230:- fram t o m sommaren 2007
-Placering.se har räknat med vinsttillväxt på ca. 30% för 2007 även om bolaget idag växer med ca. 50-60%. (relativt försiktigt). Placering.se har antagit att en köpare är villig att betala ca. 18-20 i p/e tal för WBM även under 2007.
-Prognosens nyckeltal är satta till kursen 150:-, vilket betyder att om kursen på börsen är lägre än 150:-, är nyckeltalen etc.  lägre än i analysen nedan.
-Placering.se tycker att WBM är billiga runt 150:-, eftersom vi tycker att aktien skall kosta runt 170:- nu. Till dagens kurser runt 135:- är det ett fynd. (tror placering.se). Risken att bolaget lämnar besvikelser i förhållande till de låga förväntningarna som är runt 135:- måste vara mycket små. Liten risk och stora möjligheter.
Potentiellt dubblare på 1-1,5 år sikt.

WBM-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar fem produktområden vilka är kläder, skor, väskor, glasögon och parfym. Produkterna säljs på sju marknader i Europa. (Nordiska länderna samt Holland och Ungern). WBM sköter själva design och produktutvecklingen, medan produktionen sker externt.

Det finns ca. 5,73 milj.aktier i WBM. Till kursen 150:- blir börsvärdet ca. 860 miljoner.

Kassan är vid halvårsskiftet ca. 62 miljoner och vid slutet av 2007 kommer kassan att uppgå till ca. 85-90 miljoner. WBM har inga lån.

Resultatet 2005 fördelade sig enligt följande:
Kvartal 1 ca. 5,1 milj. netto
Kvartal 2 ca. 1 millj. netto
Kvartal 3 ca.  6,6 milj.  netto
Kvartal 4 ca 9,2 milj. netto
Totalt ca. 21,9 milj netto

Första halvåret stod för ca. 28% av 2005 års resultat. Kvartal 4 stod för 42% av årets resultat.

För 2006 har WBM hittills levererat:
Kvartal 1 ca. 10,9 milj.
Kvartal 2 ca. 6 milj.

Placering.se ger alltså prognos för 2006 på ca. 45 miljoner. Resultatet kommer troligtvis att landa mellan 43 och 50 miljoner. WBM växer fort och det är svårt att veta hur fort det går de kommande kvartalen. Placering.se anser att för att täcka in alla möjlighet skall årsprognos för 2006 ges om 40-60 miljoner. Om relationerna blir som förra året blir resultatet ca. 60 miljoner netto, vilket alltså är möjligt. Vill inte räkna så högt och lägger vår resultat prognos på ca.45 milj. netto.

Värdering till kursen 150:- är ca. 860 milj. minus kassan vid årets slut (ca. 85 milj. )= 775 milj./45= 17 i p/e tal för 2006. Tillväxten har varit första halvåret ca 60%. För 2005 var tillväxten ca 50%.

Placering.se tror omsättningsökningen för 2006 blir ungefär som 2005. Tror det landar runt 50%.

Idag finns WBM i Norden och i Holland samt Ungern. Holland står för ca 25% av försäljingen till kund just nu. WBM satsar på att utöka marknaderna. I år/2006 inleds försäljning i England (och Irland), Tyskland samt Schweiz. Bara i London bor det över 10 miljoner invånare. Expansionsmöjligheterna i dessa länder är enorma.

-På befintliga marknader satsar WBM på utökat produktutbud samt ökad försäljning i befintliga butiker. Man öpnnar även fler konceptstores.
-På nya marknader inleds expansion med fokus på underkläder som sen blir fler produkter. WBM samarbetar med starka lokala återförsäljare/distributörer.

I Tyskland skall man inleda testförsäljning i september med underkläder. I England gjordes lansering under Wimbledon i juni i London. Försäljning kommer att inledas senast november i år. (under hösten 2006 inleds försäljning på stort varuhus i London). Både konceptbutiker och försäljning via detaljister kommer att ske framöver.

Visst kommer ev. expansion att kosta, men WBM har tagit kostnader för expansion fram till idag löpande och även kvartal 2 i år innehöll kostnader för expansion. Vid öppnande av nya konceptstores skrivs det av på flera år (förstör inte resultatet kvartalsvis). Bedömmer att WBM:s strategi att inte börja för stort på nya marknader direkt är den rätta. Placering.se tror dock att det komma kosta att expandera på nya marknader, därför ges prognosen om 45 miljoner för 2006, (plus/minus 2 miiljoner) vilket placering.se bedömmer som försiktigt.

För 2007 har WBM deklarerat att försäljningen på de nya marknaderna skall börja synas i siffrorna!

Placering.se ger alltså prognos om 45 milj. för 2006 vilket ger p/e tal på ca. 17 för i år. (till kursen 150:-) Tillväxt total på ca. 50%. Detta är relationer som nästan inga andra börsbolag klarar av. WBM ger utdelning och växer alltså med ökad vinst och ökad utdelning.

För 2007 kan tillväxten bli allt mellan  20-80%. Tror tillväxten blir runt 40-50% för 2007. Räknar dock försiktigt på 2007 och ger om vinstökningsprognos om ca. 30% vilket ger vinst för 2007 på ca. 60 miljoner. För 2008 tror placering.se att vinsten blir ca. 80 milj. netto.

Eftersom WBM växer så fort och hela tiden överraskat marknden positivt kan dessa prognoser visa sig vara i underkant. Visst finns det också risker så som sämre konjunktur, oväntade kostnader för expantion, fel satsning i kollektioner. Placering.se bedömmer dock att i den prisklass, övre mellanklassnivån finns det många köpare till WBM:s produkter, även om marknaden skulle vika. Utbudet att potientiella köpare kommer ju att öka rejält i och med expansionen.

Antar att vinsten blir ca. 60 milj. netto för 2007 och ca. 80 milj. för 2008 blir prognoserna enligt följande:

2006
kurs 150 ger börsvärde 860 milj. - kassan =  ca. 775 milj. /45= p/e ca. 17
2007
860 - kassan då ca. 120 milj. (kan vara högre)= 740/60= p/e ca. 12,5

Placering.se tycker p/e talet skall ligga minst på 25 egentligen eftersom WBM växer så fort och med ökad lönsamhet. Men om man lägger sig på p/e tal 20 ger det följande värdering:
45x20= 900 milj. + kassan= ca. 985 miljoner/5,73  milj. aktier=  170 i kurs nu.
60x20=1200 milj. + kassan (120 milj.)=1320/5,73= 230:- i kurs om ca. 6-9 månader när WBM börjar infria förväntningar på år 2007.
För 2008 kan det alltså blir mer än en en dubbling. Det finns också en möjlighet att vi räknat för försiktigt (igen) på WBM och då går uppgången fortare.

Riktkurser blir alltså:
190:- fram till nyår.
230:- fram till sommaren 2007.

WBM utökar produktutbudet kontinuerligt. Placering.se gillar WBM:s image vilken är: sporty, stylish, sexy, comfortable.

Solklart köp och  allt under 150:- bedömmer placering.se som fynd.

De sista dagarna har kursen gått ner från 150:-. I samband med rapporten var kursen uppe på som högst 160:-. Placering.se tycker egentligen att 170:- är rätt värde nu. Men eftersom aktien har relativt låg omsättning och uppgången varit stor har aktien rekylerat tillbaka. Först fick vi en rekyl till 144:-. Sen kom säljrek. från Börsveckan. I deras årsprognos tog man inte hänsyn till kvartalsskillnaderna (vilka är stora). Det är placering.se:s uppfattning att en prognos på 35 milj. netto för 2006 är alldeles för lågt. Nu har marknaden enligt oss även diskonterat även ett så dåligt (osannorligt) utfall, vilket betyder att risken i aktien från kurser på ca. 130-140:- måste vara mycket små. Låg risk, med mycket stora möjligheter. Fynd! 

WBM har idag 060829 tagit plats på raketlistan eftersom placering.se tror att aktien har goda möjligheter att dubblas på 1,5 års sikt från dagens nivåer. 

Senast uppdaterad ( 2007-05-17 )
 
< Föregående
© 2018 Placering.se /Placera - Follow the Pro