Stock Alert!

 
powered_by.png, 1 kB
Hem arrow Analyser arrow Travelpartner- Ett superfynd
Travelpartner- Ett superfynd Skriv ut E-post
Skrivet av The Pro   


Placering.se/ Placera vill genom denna analys understryka hur fel Travelpartner är prissatt idag. Det är sällan Pacering.se/ Placera hittar riktigt köpvärda aktier som ger hög utdelning, som växer kraftigt och som är värderade som om tillväxt inte fanns. I dagens värdering är i princip ingen tillväxt inräknad. Risken i aktien fundamentalt på 1 års sikt är därför bland det lägsta Placering.se/ Placera varit med om.

Rapportsiffror, första kvartalet 2010:

-Försäljningen upp 81%, 532,1 milj (293,8)

-Nettoomsättningen upp 48%, 28,6 milj (19,3)

-Rörelseres. 8,9 milj (3,2)  

-Resultat per aktie före skatt 1,06 kr (0,43kr). Upp 146%

Placering.se /Placering.se kompletterande uppgiter:
Resultatet förra året var efter korrigering av kortbedrägerier ca.2,2:- per aktie.(före skatt)
Kassa vid årsskiftet 24 milj. 9 milj har delats ut.

En försiktig kalkylering, för 2010:
Kvartal 1 vet vi redan, ca. 0,74:- netto per aktie.
Kvartal 2 Askmoln etc gör att resultatet blir sämre än förra året. Vi räknar mycket försiktigt och antar vinst om 0,25:- per aktie. (ingen kan väl beskylla Placering.se/ Placera för att vara för optimistiska).
Kvartal 3 och kvartal 4 kommer in netto ca. 0,5:- per aktie vardera (ca. 1:- per aktie för andra halvåret)

I denna försiktiga beräkning blir nettoresultatet ca. 2:- per aktie. Kassan kommer mot slutet av året vara ca. 3,85:- per aktie (nästan 4:-).

Till kursen 25:- handlas aktien till ca. 10 i p/e tal. Drar av kassan om ca. 4:- per aktie (mot slutet av 2010) och kvar blir ca. 21:-. Delar med 2:- och får 10,5 i p/e tal.

Engångskostnader drar ner resultatet för 2010 med ca. 0,25 per aktie. Egentligen är värderingen (bolagsmässigt) utan askmoln följande:  25:- i kurs, drar av 4:- i kassa och får 21:-. Delar med 2,25:- (vinst per aktie justerat för askmoln) vilket ger 9,3 i p/e tal för ett bolag med kraftig tillväxt. Klart att det är helt felprissatt,(alldeles för låg kurs) när aktien står i 25.:-.

Placering.se/ Placera tror att vinsttillväxten kommer att ligga på mellan 15-50% för 2011. Så här borde aktien vara prissatt:

2,25:- netto per aktie i år (utan askmoln) x 20 i p/e tal ger 45+ 4:- i kassa ger 49:-.

Alternativt:
2:- per aktie (pga askmolm) x20 i p/e tal ger 40:-+ 4:- i kassa ger 44:-.

En multipel på 15 ger följande (Placering.se/Placera tycker det är för lågt när bolaget är i explosivt läge)
2,25x 15= ca. 34 + 4:- i kassa ger ca. 38:-.

För 2011 fås följande (försiktig prognos):
Vinst för 2010, 2,25 per aktie (korrigerar för aksmoln/måste göras för att få rätt prognos för 2011) x 25% vinsttillväxt för 2011 ger 2,81 i vinst per aktie. 2,81 x 15 i p/e tal ger 42 i kurs+ 5:- i kassan (mot slutet av 2011) ger 47:- i kurs.

Placering.se/Placeras prognos:
Vinst för 2010, ca. 2,4 per aktie. (justerat för askmoln). Vinsttillväxt för 2011 ca.30% ger 3,12 i nettovinst per aktie för 2011.
3,12 per aktie i vinstprognos (för 2011) x 17 i p/e tal (mer rättvist p/e tal utan att på något sätt vara ´för högt´ ) ger 53:- i kurs + kassan om ca. 5:- per aktie ger motiverad kurs om ca. 58:- per aktie.

Med lite marginal neråt fås riktkursen 55:- på 1,5 års sikt.

Riktkurser:
Mot slutet av 2010, 35-40:-.
Mot slutet av 2011, 50-60:-.

Utdelning för 2010:
Till kursen 25:- är utdelningsprognosen ca. 6% (i direktavkasning). Placering.se/ Placera tror att utdelningen blir ca. 1,5:- per aktie vilket motsvarar ca. 6% när aktien står i 25:-. (Utdelningen var 1,15:- per aktie för 2009). Utdelningen kan bli upp mot 1,8:- per aktie eftersom Travelpartner delade ut ca.90% av vinsten 2009.

Summering:
Till kursen 25:- finns knappt någon risk fundamentalt/ bolagsmässigt på 1-2 år. Om Travelpartners tillväxt skulle upphöra helt och hållet (bolaget visa nolltillväxt) är ändå inte bolaget högt värderat. Det faktum att vinsttillväxten är 146% första kvartalet är inte diskonterat överhuvudtaget. Låg risk och en trolig dubblare. Efter att första kvartalets siffror är redovisade är det mycket enklare att räkna på årets utfall. Prognoserna är relativt försiktiga och ändå fås riktkurser som är mycket högre än dagens kurs. Placering.se/ Placera tycker att 25:- är ett fynd. Till dagens kurser runt 23:- tycker Placering.se/ Placera att det är ett ´superfynd´.  Skälet till att det går att köpa aktien till dessa priser tror Placering.se/Placera beror på två riktigt dåliga börsveckor. Aktien var på mot 30:- efter rapporten, men vände ner vid 26,5:- (en större säljare gick ur). Placering.se/ Placera tycker att aktien borde handlas över 30:- nu.

Placering.se/Placeras rekommendation blir:

Mycket starkt köp!!

Låg risk, mycket hög potential.

Senast uppdaterad ( 2010-05-24 )
 
Nästa >
© 2018 Placering.se /Placera - Follow the Pro