Stock Alert!

 
powered_by.png, 1 kB
Hem arrow Analyser arrow Björn Borg - Placera NU
Björn Borg - Placera NU Skriv ut E-post
Skrivet av The Pro   
(Placering.se /Placera ar fornarvarande utomlands och har darfor problem med vissa bokstaver.)

I Björn Borg analysen har Placering.se/ Placera utgatt ifran kursen 42-43:-. Tidhorisonten for placeringen ar 2 ar och ett kvartal vilket innebar 3 utdelningar inom tidsperioden. Nedan foljer lite rakneexpel:

Direktavkastning - Placering.se /Placera har en utdelningsprognos om minst 2:- i snitt per vilket ger ca. 14% i direktavkastning under tidsperioden.

Direktavkastning - Forsiktigare antagande- Utdelningen ar den samma som nu under hela tidsperioden vilket ger en direktavkastning om 4.5:- (1.5:- ar sista utdelningen). Direktavkastning pa ca.10% under tidsperioden vilket ger ca. 5% per ar vid oforandrad utdelning vilket for Placering.se /Placera kanns valdigt forsiktigt.

Olika satt att rakna pa p/e talet:
Placering.se /Placera har en egen modell (vissa ekonomer kanske motsager sig sattet att rakna) men Placering.se /Placera tycker att den ar bra for den tar hansyn till diskonterade framtida utdelningar samt avdrag for kassa:

42:- kurs nu. Drar av 6:- vilket ar utdelningsprognosen under perioden (2 ar och ett kvartal), villket ger kurs kvar ca. 36:-. Drar sedan av antagen kassa 2011 om ca.15/16:-. Kvar blir en summa om ca. 20:-. Delar 20:- med forsiktigt antagande om vinstprognos for 2011 pa 5:- per aktie och far da ett P/e tal om 4. Pa det har sattet att rakna spelar det ingen roll om bolaget hojer utdelningarna eller sparar i kassan. Bada beloppen dras anda av. Pa det har sattet far ex. HM ett p/e tal som ar nagra punkter lagre ca. 14/15 istallet for 17/18 (pga kassa och utdelningarna, Placering.se /Placera har inte raknat exakt pa HM).

Vissa andra bolag far hogre p/e tal pga skuldsattningen. Placering.se /Placera haller sa klart med om att det kan ifragasattas om talet skall kallas for P/e tal. (ett slags justerat p/e tal ar det i alla fall).

Darfor gor Placering.se /Placera en annan berakning:
Drar av antagande om kassa 2011 om ca. 15/16:-. Kvar har vi ca. 25:-. Vinstprognos for 2011 ca. 5:- per aktie ger p/e ca. 5. Pa det har sattet far man en uppfattning om risken under tidsperioden. Visst sker en liten utspadning genom nya aktier till anstallda men effekten ar anda marginell.

P/e berakning med ingen avrakning av framtida kassa ger:
Placering.se /Placera drar av dagens kassa om ca.10:- per aktie. Kvar ar ca. 32/33:-. Delar med vinst 4,2:- (arvinst 2007) per aktie vilket ger p/e under 8. Placering.se /Placera tycker att man absolut maste ta hansyn till kassa eftersom man bor skilja pa belanade bolag och bolag med storre kassa. Den enklaste berakningen ar givetsvis foljande: 

Vinst for 2007, 4.2:- per aktie/ med kursen 42/43:- vilket ger ca. 10 i p/e tal.

I den senaste rapporten kan Placering.se /Placera lasa om att Spanien och England har borjat ta fart. Spanien 45 milj. invanare, England 50 milj. invanare. Tidigare har Placering.se /Placera fragat foretaget om USA eftersom det inte kommenteras i rapporterna. I USA har Bjorn Borg forsaljning men eftersom verksamheten kostar mer an det ger i dagens lage namns det inte. Att Spanien och England namns positivt betyder enligt Placering.se /Placera att forsaljingen har inverkan, om an liten redan nu pa foretaget.

I dagens kurs finns inget antagande om tillvaxt. Eftersom aktien ar kopvard bara pa dagens utdelning anser Placering.se /Placera att aktien ar helt felprissatt. Det har Placering.se /Placera tyckt lange, men eftersom marknaden har agerat helt osunt och ologiskt/nastan panikartat har det varit forodande att vara rationell.

Placering.se /Placera tycker att marknaden agerat nagot sundare pa slutet. Vissa bolag har till och med gatt upp aven fast rapporterna varit samre vilket ar ett tecken pa att mycket daligt ar diskonterat i kurserna. For eller senare kommer verkligenheten ifatt och nar en aktie ar uppenbart " fyndig"  kan det ga fort uppat. Placering.se /Placera har foljt Bjorn Borg langre an de flesta och tidigare gjort berakningar pa bolaget.
Det ar alltid svart att veta nar man ska kopa- men Placering.se /Placera tror det ar lage nu.

Som redan namnt, nastan 100 milj invanare i Spanien och England vilka borjat bra. Over 300 miljoner invanare i USA. Klart att det finns enorm tillvaxtpotential- nagot som Placering.se /Placera anser inte ar diskonterat i dagens kurs. Risken blir darfor enormt lag pa dagens kurs. Aven om vinsten inte vaxer ar bolaget kopvart bara pa dagens utdelning.

Placering.se /Placera tycker att kursen borde vara mycket hogre, nagra ex.:

Bjorn Borg kommer enligt Placering.se /Placera att kunna levera ca.5:- i vinst per aktie inom max 2 ar. P/e tal 15x5 (vinstprognos) + dagens kassa om ca. 10:- ger en riktkurs om ca. 85:-.  Vid en kurs pa 85:- skulle man anda fa ca. 1,5 till drygt 2% i direktavkastning vilket ar bra for ett tillvaxtbolag.

Placering.se /Placera havdar med andra ord att Bjorn Borg ar en potentiel raket (se definition har pa sidan). Tar tillvaxten fart under 2009 eller under 2010 kommer vi att fa se en kraftigt uppvardering.

Placering.se /Placera sticker ut hakan och satter riktkurs 150:- innan 2012. Det ar helt enkelt troligt att nagon av de nya marknaderna tar fart. (Bjorn Borg har gatt in pa fler nya marknader an vad som namns i den har analysen). Om nagon av de nya marknaderna tar fart skulle vi kunna fa vinster upp mot 7-10:-/aktie. Med ett rimligt p/e tal som tar hansyn till tillvaxt far vi en mycket hogre kurs an idag.

Ny kabinbesattning- Vi har sett en ny VD tilltrade. Nils har gjort ett stralande jobb men det ar Placering.se /Placera:s asikt att detta ar bra for bolaget, dessutom salde Nils Vinberg innan han lamnade VD posten vilket pressat aktien. Placering.se /Placera tror att vi kommer att slippa insiderforsaljningar de narmsta aren (av betydelse). Affarsiden har ar stralande, laga produktionskostnader, hoga vinstmarginaler och skalbar for evigt. (i massor med ar i alla fall). HM ar ett bolag som Placering.se /Placera gillar pga att enkelheten i att expander/skalbarheten. Bjorn Borg expanderar kostnadseffektivt och snabbt. HM varderas enligt Placering.se /Placera korrekt, men det gor fornarvarande inte Bjorn Borg AB. Bjorn Borg AB har enligt Placering.se /Placera minst lika goda mojligheter till tillvaxt, men idag ett mycket lagre p/e tal vilket Placering.se /Placera ser som ett fyndlage.

Rekommandationen ar: Kraftigt kop, och var langsiktig.

Anledningen till att man bor vara langsiktig nu ar att nar det vander harifran har vi flera goda ar framfor oss.


Senast uppdaterad ( 2009-05-29 )
 
< Föregående   Nästa >
© 2018 Placering.se /Placera - Follow the Pro